„Śląskie. Łączy nas turystyka” – dotacje dla gmin

Grafika przedstawi Śląski Pakiet dla gospodarki z tekstem Ruszył nabór wniosków. Wsparcie gmin z obszarów turystycznych
W dniu 20.01.2021 r. Zarząd Województwa Śląskiego przyjął uchwałę nr 138/206/VI/2021 w sprawie przyjęcia zasad udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej gminom.

O pomoc finansową ze środków budżetu Województwa w ramach Śląskiego Pakietu dla Turystyki mogą ubiegać się gminy z terenu Województwa Śląskiego, położonych w Beskidzie Śląskim, Śląsku Cieszyńskim i Beskidzie Żywieckim, w których turystyka jest kluczowa dla dalszego funkcjonowania.

Pomoc finansowa stanowić będzie element rekompensaty dla gminy za utracone dochody budżetowe z tytułu decyzji podjętych przez organy tych gmin na rzecz przedsiębiorców z branży turystycznej skutkujących poprawą warunków funkcjonowania Przedsiębiorców, w tym poprawą ich płynności finansowej.

Nabór wniosków o pomoc finansową w ramach Śląskiego Pakietu dla Turystyki będzie trwał 10 dni od dnia ogłoszenia informacji na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego tj. do dnia 03.02.2021 roku.

Więcej szczegółów na temat  konkursu pod adresem:

https://bip.slaskie.pl/ogloszenia_i_aktualnosci/tablica_ogloszen/ogloszenie-elektronicznej-tablicy-ogloszen-z-dnia-2021-01-25.html