„Śląskie. Łączy nas turystyka” – rozstrzygnięcie konkursu.

Grafika zachodu słońca w górach, Logo  Śląski pakiet dla turystyki filar 2 . Wsparcie finansowe dla organizatorów wydarzeń turystycznych. Zdjęcie

600 tys. złotych trafi do organizacji pozarządowych oraz pożytku publicznego.  Zarząd Województwa Śląskiego rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie turystyki  i krajoznawstwa w 2020 r. w ramach projektu „Śląskie. Łączy nas turystyka”.  

600 tys. złotych trafi do organizacji pozarządowych oraz pożytku publicznego na dofinansowanie następujących zadań:

1. Kompleksowy rozwój i promocja produktów turystycznych w ramach nowotworzonej marki turystycznej Kraina Górnej Odry, jako przykład zrównoważonego rozwoju turystyki w Województwie Śląskim.
2. Pobudzenie ruchu turystycznego w obiektach i atrakcjach turystycznych na terenie Województwa Śląskiego. Zadanie polega na udostępnieniu atrakcji turystycznej pod hasłem „Dni Otwarte”, umożliwiające preferencyjne zwiedzanie bądź korzystanie z obiektu czy atrakcji turystycznej.

Konkurs jest elementem ogłoszonego przez Marszałka Województwa II filaru „Śląskiego pakietu dla turystyki”, którego zadaniem jest wsparcie branży oraz działań z zakresu turystyki w województwie śląskim, w trudnym czasie pandemii. W ramach konkursu dofinansowane zostaną zadania wśród których znalazły się m.in. akcja „Bezpieczne Beskidy” (cykl bezpłatnych wycieczek w Beskidach), event pn. „Śladami Oręża” na terenie Zamku Pilcza w Smoleniu,  udostępnienie podziemnej  trasy turystycznej w Jaskini Głębokiej, organizacja „Otwartych Drzwi” w atrakcjach na terenie Krainy Górnej Odry, zwiedzanie „Muzeum dawnych Rzemiosł” w Stary Młynie w Żarkach, korzystanie z kolei linowych Skolnity i Stożek w Wiśle oraz Dębowiec w Bielsku-Białej, możliwość wspinaczki skałkowej z instruktorem na trenie Jury Krakowsko-Częstochowskiej.          

Więcej szczegółów na temat  konkursu pod adresem: link