Filar 1
FILAR I
Kampanie społeczne promujące atrakcyjność turystyczną województwa śląskiego
KONTAKT:
Departament Turystyki UMWSL
+48 32 77 40 764
turystyka@slaskie.pl

Śląska Organizacja Turystyczna
+48 32 207 207 1
info@slaskie.travel

więcej rozwiń

W okresie pandemii, kiedy zamknięte są obiekty turystyczne, nie działa gastronomia, obowiązuje zakaz podróżowania i zamknięte są obiekty turystyczne, uruchomione zostały kampanie społeczne w mediach społecznościowych wpisujące się w apele branży turystycznej - Nie odwołuj podróży! Zmień termin, ocal turystykę!”

 • #SlaskieSmakiNaWynos - Śląska Organizacja Turystyczna w chwili obecnej prowadzi komunikację oferty obiektów gastronomicznych należących do Szlaku Kulinarnego Śląskie Smaki, producentów śląskich produktów tradycyjnych – którzy oferują swoje produkty na wynos (zgodnie z możliwością prowadzenia tego rodzaju działalności w okresie epidemii).
 • #Wspieramyproduktylokalne - prowadzona jest również akcja promująca produkty tradycyjne, regionalne, ekologiczne i lokalne wytwarzane na terenie województwa śląskiego i przez rodzimych producentów, zachęcająca do zamawiania produktów do domu. Akcja realizowana wspólnie z Departamentem Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.
 • #Slaskiewirtualnie - prowadzona jest również ciągła aktywność dotycząca komunikacji atrakcyjności turystycznej regionu poprzez materiały filmowe i zdjęciowe - w tym wirtualne wycieczki oraz filmy lotnicze i filmy 360o, promujące atrakcyjność turystyczną naszego województwa, za pomocą mediów społecznościowych z wykorzystaniem treści portalu slaskie.travel i innych serwisów tematycznych poświęconych turystyce.

Kontakt: Śląska Organizacja Turystyczna, tel. +48 32 207 207 1 mail: info@slaskie.travel

W miarę znoszenia ograniczeń związanych z pandemią uruchamiane będą kampanie społeczne zachęcające do odwiedzenia województwa śląskiego jako bezpiecznej i atrakcyjnej destynacji turystycznej.

 • #SlaskieZapraszamy – kampania zachęcać będzie do wychodzenia z domu i korzystania z atrakcji turystycznych województwa śląskiego, gastronomii, szlaków, etc. W ramach akcji promowana będzie atrakcyjność turystyczna poszczególnych subregionów województwa śląskiego poprzez przygotowane propozycje wycieczek rowerowych i jednodniowych wycieczek w stylu slow, ofertę „Śląskie poza miastem” czy „Śląskie po zdrowie”.
 • #WybieramSlaskie - kampania w zakresie promocji śląskich marek turystycznych: Jury Krakowsko-Częstochowskiej, Beskidów, Śląska Cieszyńskiego oraz Krainy Górnej Odry oraz atrakcji turystycznych regionu zachęcająca do przyjazdu do województwa śląskiego, do korzystania z oferty lokalnych przedsiębiorstw, promując turystykę aktywną, zdrowotną, SPA i city breaki. Akcja promocyjna obejmie m.in. blogerów podróżniczych o dużych zasięgach czytelników i fanów w mediach społecznościowych.
 • #Slaskiepokoronie – zostanie ogłoszony konkurs dla turystów z pierwszej wycieczki turystycznej po pandemii z terenu województwa śląskiego. Najciekawsze filmiki zostaną nagrodzone.
 • #SlaskieBezpiecznie – akcja skierowana do turystów. Celem akcji będzie podniesienie bezpieczeństwa turystów w województwie śląskim poprzez wyposażenie wybranych punktów turystycznych w województwie śląskim w bezpłatne zestawy do ochrony osobistej.
 • Odpoczywaj w Polsce. Śląskie zaprasza – to część akcji w ramach ogólnopolskiej kampanii ODPOCZYWAJ W POLSCE, przygotowywanej przez Polską Organizację Turystyczną. Śląska Organizacja Turystyczna, jako regionalny partner POT, będzie brać w niej udział pod hasłem.

Filar 2
FILAR II
Wsparcie finansowe dla organizatorów wydarzeń turystycznych na terenie województwa śląskiego
KONTAKT:
Departament Turystyki UMWSL

+48 32 77 40 764
turystyka@slaskie.pl

więcej rozwiń

Wsparcie finansowe organizatorów wydarzeń turystycznych na terenie województwa śląskiego w ramach zadań własnych Departamentu Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego oraz w ramach zadań w zakresie upowszechniania turystyki jako dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone organizacjom pozarządowym.

 • #SlaskieEventy - działania wspierające organizację wydarzeń i imprez o charakterze turystycznym na terenie województwa śląskiego. Wsparcie realizowane jest poprzez zakup powierzchni reklamowej, czasu antenowego czy usług artystycznych.
 • Śląskie. Łączy nas turystyka - wsparcie ma na celu odbudowanie ruchu turystycznego w obiektach i atrakcjach turystycznych poprzez dofinansowanie organizacji wydarzeń typu - „dni otwarte” umożliwiających preferencyjne zwiedzanie/korzystanie z obiektu czy atrakcji turystycznej. Konkursy skierowany jest do organizacji pozarządowych umożliwiający dofinansowanie do 80% kosztów kwalifikowanych.
 • Współorganizacja i wsparcie wydarzeń promujących marki turystyczne województwa śląskiego w tym m.in. Juromania – Święto Jury Krakowsko-Czestochowskiej, Beskidy WinterGo – Otwarcie sezonu zimowego w województwie śląskim.

Filar 3
FILAR III
Wsparcie turystyki zorganizowanej dla dzieci i młodzieży na terenie województwa śląskiego
KONTAKT:
Departament Turystyki UMWSL

+48 32 77 40 764
turystyka@slaskie.pl

więcej rozwiń

Wsparcie finansowe w zakresie upowszechniania turystyki, udzielane jako dotacja celowa skierowana do jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących, mająca na celu pobudzenie zapotrzebowania na usługi turystyczne i usługi organizatorów turystyki dzieci i młodzieży na terenie województwa śląskiego.

 • #OdkryjSlaskie- akcja ma na celu wsparcie organizatorów turystyki, przede wszystkim turystyki szkolnej oraz usług przewodnickich poprzez zagospodarowanie czasu wolnego uczniów w formie wycieczek, rajdów, obozów, biwaków, kursów i innych form aktywności wykorzystujących atrakcje turystyczne województwa śląskiego. Istnieje konieczność zachęcenia nauczycieli i rodziców do organizacji wycieczek szkolnych – nakierowane na bliskie wyjazdy i poznanie własnego regionu. Warunkiem wsparcia zadania będzie organizacja wycieczki autokarowej z minimum jednym noclegiem, pełnym wyżywieniem i usługą przewodnicką obejmująca minimum 3 atrakcje turystyczne
  w województwie śląskim.

Filar 4
FILAR IV
Wsparcie i rozwój marek i produktów turystycznych na terenie województwa śląskiego
KONTAKT:
Departament Turystyki UMWSL

+48 32 77 40 764
turystyka@slaskie.pl

więcej rozwiń

Wykorzystując potencjał turystyczny województwa śląskiego, w tym marki turystyczne: Jura Krakowsko-Częstochowska, Beskidy, Śląsk Cieszyński, Kraina Górnej Odry oraz certyfikowane produkty turystyczne: Szlak Zabytków Techniki, Szlak Kulinarny Śląskie Smaki, Szlak Orlich Gniazd wzmocnione zostały działania mające na celu rozwój i promocję tej oferty.

 • Szlak Zabytków Techniki – wizytówką przemysłowych tradycji województwa śląskiego jest jedyny w Polsce industrialny szlak w skład którego wchodzi 42 obiekty, w tym obiekty z Listy Światowego Dziedzictwa UNESCO. Trwają pracę nad rozwojem tego szlaku.
 • Szlak Orlich Gniazd – unikatowy w skali kraju szlak średniowiecznych zamków i warowni zaprasza do aktywnego wypoczynku wszystkich, którzy szukają przygody.
 • Europejski Szlak Dziedzictwa Kulturowego Paulinów – trwają obecnie pracę nad powstaniem nowego szlaku i produktu turystycznego w obszarze turystyki kulturowej i religijnej województwa śląskiego.
 • Kraina Górnej Odry – w ramach nowopowstałej marki turystycznej w województwie śląskim opracowywana jest nowa oferta turystyczna ze szczególnym uwzględnieniem turystyki wodnej i turystyki rowerowej.
 • Kajakiem przez Śląskie – powstaje nowy produkt turystyczny wykorzystujący potencjał śląskich rzek i zbiorników wodnych. Obecnie audytowane przez Śląską Organizację Turystyczną jest 5 rzek w województwie śląskim pod kątem nowych szlaków kajakowych (szlaki kajakowe na rzekach: Warta, Liswarta, Ruda, Odra, Biała Przemsza.

Filar 5
FILAR V
Rozwój i poprawa infrastruktury turystycznej na terenie województwa śląskiego
KONTAKT:
Departament Turystyki UMWSL

+48 32 77 40 764
turystyka@slaskie.pl

więcej rozwiń

Uzupełnieniem wsparcia przedsiębiorców jak i działań mających na celu pobudzenie popytu są działania planistyczne, projektowe i wykonawcze w ogólnodostępną infrastrukturę turystyczną stanowiącą bardzo ważny czynnik pobudzający rozwój oferty turystycznej oraz decyzji o kierunkach podróży turystycznej. Województwo śląskie posiada rozwiniętą infrastrukturę turystyczną umożliwiającą tworzenie nowych szlaków turystycznych.

 • Szlak Trzech Harnasi
 • Szlaki kajakowe na rzekach Liswarta i Warta
 • Szlak rowerowy Lasy Rudzkie

W tym filarze zaplanowane są działania długofalowe, wieloletnie realizowane w ramach konkursu Śląskie. Łączy nas turystyka. Wsparcie finansowe w zakresie upowszechniania turystyki, udzielane będzie jako dotacja celowa skierowana do jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących oraz jako dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone organizacjom pozarządowym. Cele dotacji jest rozwój infrastruktury turystycznej w gminach poprzez budowę, rozbudowę, doposażenie, odnowę lub modernizację ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej województwa śląskiego w tym m.in.: szlaki rowerowe, szlaki piesze, szlaki wodne, etc.