Wiadomości

Śląski Pakiet dla Turystyki – Wsparcie gmin z obszaru turystyki

Infrmacja tekstowa
Projekty „Śląskie. Łączy nas turystyka – dotacje dla gmin” realizowane w ramach VI Filaru Śląskiego Pakietu dla Turystyki – to pomoc finansowa wspierająca gminy turystyczne, które podejmują inicjatywy   na rzecz przedsiębiorców z branży turystycznej, skutkujących poprawą warunków funkcjonowania przedsiębiorców, w tym poprawą ich płynności finansowej (tj.: zwolnienia, umorzenia podatków i opłaty lokalne).

Śląskie kusi na wakacje !!!

Baner z logo Śląskie. Pozytywna energia. Promocyjne lato 2021 w Śląskim
W województwie śląskim ruszyła akcja „Promocyjne LATO 2021 w Śląskim”. To wyjątkowa okazja dla turystów planujących wypoczynek w regionie oraz zachęta dla pozostałych, aby spośród wszystkich innych regionów Polski, wybrali właśnie Śląskie. Turyści będą mogli bezpłatnie skorzystać z wielu atrakcji, przygotowanych na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej, Śląsku Cieszyńskim, w Beskidach i Krainie Górnej Odry oraz w obiektach UNESCO. Atrakcje zostały tak dobrane, aby pokazać turystom te walory marek turystycznych, które decydują o ich wyjątkowości i niepowtarzalności.  

III posiedzenie Śląskiej Rady Turystyki.

Logotyk Śląskiej Rady Turystyki
W dniu 16 czerwca br. w siedzibie  Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach  odbyło się III posiedzenie Śląskiej Rady Turystyki. Posiedzenie moderowane było przez  Przewodniczącego Śląskiej Rady Turystyki, dr hab. Rajmund Tomik, prof. AWF w Katowicach.

Finansowa pomoc dla gmin turystycznych

8 mln zł trafi do 12 gmin turystycznych w ramach Śląskiego Pakietu dla Turystyki.
W ramach  VI filaru 12 gmin otrzymało od województwa finansowe wsparcie w odbudowie ruchu turystycznego, który mocno ucierpiał wskutek pandemii koronawirusa. Do ich budżetów trafi w sumie 8 mln zł. Symboliczne czeki wręczono w Szczyrku w dniu 17.02.2021 r.


Śląski Pakiet dla Turystyki poszerzony o kolejne 2 filary

Grafika przedstawia Śląski Pakiet dla turystyki filar VI wsparcie gmin z obszarów turystycznych oraz filar VII Wsparcie MŚP z branży turystycznej.

W dniu 25.01.2021 r.  w obliczu  trwającego kryzysu związanego z pandemią SARS – CoV – 2 ,  Zarząd Województwa, dostrzegając słuszność podejmowania dalszych działań mających na celu wsparcie branży turystycznej w Województwie Śląskim, z poparciem Sejmiku Województwa, zdecydował o kontynuowaniu realizacji Śląskiego Pakietu dla Turystyki, poszerzając jego ofertę o kolejne 2 filary. Filar VI – wsparcie dla gmin z obszaru turystyki oraz Filar VII – wsparcie MŚP z branży turystycznej. Więcej na temat zasad udzielenia pomocy oraz konstrukcji poszczególnych filarów na stronie w zakładce FILAR VI oraz FILAR VII.