Wiadomości


Finansowa pomoc dla gmin turystycznych

8 mln zł trafi do 12 gmin turystycznych w ramach Śląskiego Pakietu dla Turystyki.
W ramach  VI filaru 12 gmin otrzymało od województwa finansowe wsparcie w odbudowie ruchu turystycznego, który mocno ucierpiał wskutek pandemii koronawirusa. Do ich budżetów trafi w sumie 8 mln zł. Symboliczne czeki wręczono w Szczyrku w dniu 17.02.2021 r.


Śląski Pakiet dla Turystyki poszerzony o kolejne 2 filary

Grafika przedstawia Śląski Pakiet dla turystyki filar VI wsparcie gmin z obszarów turystycznych oraz filar VII Wsparcie MŚP z branży turystycznej.

W dniu 25.01.2021 r.  w obliczu  trwającego kryzysu związanego z pandemią SARS – CoV – 2 ,  Zarząd Województwa, dostrzegając słuszność podejmowania dalszych działań mających na celu wsparcie branży turystycznej w Województwie Śląskim, z poparciem Sejmiku Województwa, zdecydował o kontynuowaniu realizacji Śląskiego Pakietu dla Turystyki, poszerzając jego ofertę o kolejne 2 filary. Filar VI – wsparcie dla gmin z obszaru turystyki oraz Filar VII – wsparcie MŚP z branży turystycznej. Więcej na temat zasad udzielenia pomocy oraz konstrukcji poszczególnych filarów na stronie w zakładce FILAR VI oraz FILAR VII.


Śląski Pakiet dla Turystyki – podsumowanie roku 2020

Piktogram śląskiego pakietu dla turystyki
W związku z zakończeniem przedsięwzięć, związanych z realizacją  działań  w ramach Śląskiego Pakietu dla Turystyki, a podejmowanych w roku 2020 - możemy dokonać pewnego rodzaju  podsumowania. Kwota udzielonego wsparcia, ilość uczestników, ilość  podmiotów z branży turystycznej objętych wsparciem, etc. ilustruje infografika

UWAGA AKTUALIZACJA ! Nowe rozporządzenie ws. ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii

Komórki wirusa w pomarańczowym kolorze z napisem SARS-CoV-2
Od 28.12.2020 r. wchodzi w życie nowe rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Przewiduje ono między innymi 10-dniową kwarantannę od 28 grudnia do 17 stycznia 2021 r. dla przekraczających granicę Polski jako granicę zewnętrzną strefy Schengen. Dotyczy to wszystkich środków transportu zbiorowego: pociągów, autobusów i samolotów. Wyjątkiem będą osoby zaszczepione i ozdrowieńcy.

UWAGA AKTUALIZACJA ! Nowe rozporządzenie ws. lotów.

Grafika przedstawia startujący samolot na tle nieba
Od dzisiaj tj. 14.10. wchodzi w życie nowe rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie zakazów w ruchu lotniczym, przedłożone przez Ministra Infrastruktury. Na liście 29 państw, do których samoloty z Polski nie mogą latać wciąż są m.in. Gruzja, Izrael i Mołdawia.