Finansowa pomoc dla gmin turystycznych

8 mln zł trafi do 12 gmin turystycznych w ramach Śląskiego Pakietu dla Turystyki. Zdjęcie
W ramach  VI filaru 12 gmin otrzymało od województwa finansowe wsparcie w odbudowie ruchu turystycznego, który mocno ucierpiał wskutek pandemii koronawirusa. Do ich budżetów trafi w sumie 8 mln zł. Symboliczne czeki wręczono w Szczyrku w dniu 17.02.2021 r.
Więcej szczegółów na temat  pod adresem: Finansowa pomoc dla gmin turystycznych