Finansowa pomoc dla gmin turystycznych na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej

 Zdjęcie Zdjęcie

W dniu 12.05.2021 r. Zarząd Województwa Śląskiego przyjął uchwałę nr 1103/232/VI/2021 w sprawie przyjęcia zasad udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej gminom w ramach Śląskiego Pakietu dla Turystyki.

O pomoc finansową ze środków budżetu Województwa w ramach Śląskiego Pakietu dla Turystyki mogą ubiegać się gminy z terenu Województwa Śląskiego, położone  na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej, w których turystyka jest kluczowa dla dalszego funkcjonowania.

Nabór wniosków o pomoc finansową w ramach Śląskiego Pakietu dla Turystyki będzie trwał 12 dni od dnia ogłoszenia informacji na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego tj. do dnia 04.06.2021 roku.

O zachowaniu terminu decyduje data złożenia lub wpływu wniosku o pomoc wyłącznie w formie papierowej w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice (z dopiskiem Departament Turystyki Urząd Marszałkowski, Śląski Pakiet dla Turystyki).

 

Więcej szczegółów oraz zasady  konkursu pod adresem:  Biuletynu Informacji Publicznej Samorządu Województwa Śląskiego