Śląski Pakiet dla Turystyki – podsumowanie roku 2020

Piktogram śląskiego pakietu dla turystyki
W związku z zakończeniem przedsięwzięć, związanych z realizacją  działań  w ramach Śląskiego Pakietu dla Turystyki, a podejmowanych w roku 2020 - możemy dokonać pewnego rodzaju  podsumowania. Kwota udzielonego wsparcia, ilość uczestników, ilość  podmiotów z branży turystycznej objętych wsparciem, etc. ilustruje infografika
Podumowanie Śląskiego pakietu dla turystyki