Śląski Pakiet dla Turystyki poszerzony o kolejne 2 filary

Grafika przedstawia Śląski Pakiet dla turystyki filar VI wsparcie gmin z obszarów turystycznych oraz filar VII Wsparcie MŚP z branży turystycznej.

W dniu 25.01.2021 r.  w obliczu  trwającego kryzysu związanego z pandemią SARS – CoV – 2 ,  Zarząd Województwa, dostrzegając słuszność podejmowania dalszych działań mających na celu wsparcie branży turystycznej w Województwie Śląskim, z poparciem Sejmiku Województwa, zdecydował o kontynuowaniu realizacji Śląskiego Pakietu dla Turystyki, poszerzając jego ofertę o kolejne 2 filary. Filar VI – wsparcie dla gmin z obszaru turystyki oraz Filar VII – wsparcie MŚP z branży turystycznej. Więcej na temat zasad udzielenia pomocy oraz konstrukcji poszczególnych filarów na stronie w zakładce FILAR VI oraz FILAR VII.