Śląski Pakiet dla Turystyki – Wsparcie gmin z obszaru turystyki

Infrmacja tekstowa
Projekty „Śląskie. Łączy nas turystyka – dotacje dla gmin” realizowane w ramach VI Filaru Śląskiego Pakietu dla Turystyki – to pomoc finansowa wspierająca gminy turystyczne, które podejmują inicjatywy   na rzecz przedsiębiorców z branży turystycznej, skutkujących poprawą warunków funkcjonowania przedsiębiorców, w tym poprawą ich płynności finansowej (tj.: zwolnienia, umorzenia podatków i opłaty lokalne).
Łącznie pomoc finansowa w kwocie 10 mln zł trafi do 21 gmin z terenu Województwa Śląskiego, w szczególności położonych w Beskidzie Śląskim, Śląsku Cieszyńskim, Beskidzie Żywieckim oraz na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. Należą do nich: Bielsko-Biała, Wisła, Szczyrk, Ustroń, Brenna, Istebna, Jeleśnia, Rajcza, Gilowice, Węgierska Górka, Jaworze, Wilkowice, Częstochowa, Olsztyn, Janów, Kroczyce, Włodowice, Ogrodzieniec, Poraj, Żarki i Niegowa.

Pomocą wsparto realizację 39 zadań w zakresie budowy i modernizacji infrastruktury turystycznej i okołoturystycznej oraz działań na rzecz rozwoju i promocji turystyki na łączna wartość 17,5 mln zł.

Istotą pomocy było zachęcenie gmin do podjęcie przez nie inicjatyw na rzecz przedsiębiorców z branży turystycznej, tj.: zwolnienia, umorzenia podatków i opłat lokalnych za okres pandemii, skutkujących poprawą warunków funkcjonowania przedsiębiorców z branży turystycznej, w tym poprawą ich płynności finansowej w okresie pandemii Covid-19. Z deklaracji gmin wynika, że wartość podjętych inicjatyw przekroczy 7 mln zł co oznacza, że taka kwota jest wymiernym wsparciem finansowym jakie udało się skierować  bezpośrednio do przedsiębiorców z terenu województwa śląskiego.